Training for Modeling in Sofia

Дата:

04.07.2011 - 08.07.2011

Тип мероприятия:

Training

Уровень мероприятия:

Региональный

Место проведения, Адрес:

Sofia/Bulgaria

Организатор мероприятия:

TRACECA Technical Assistance Projects

Контакт:

IDEA project