Home /  / Contact / Sitemap / Glossary

Documente - Vamă

 

LA IEŞIREA DIN ŢARĂ

Control vamal - Romania

Autoritatea responsabilă: Direcția Generală a Vămilor - Adresa: str. Matei Millo nr. 13, sector 1, cod 010144, Bucureşti, Romania, www.customs.ro

Durata

Mai mult de 3 minute

Controlul mărfurilor exportate de persoane

Persoane rezidente

Persoane nerezidente

1. Informaţii detaliate se găsesc  pe pagina de web www.customs.ro - Secţiunea „Călători”.

2. Facturi, chitanţe care să ateste provenienţa şi valoarea bunurilor cumpărate în România, licenţe şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din România (ex. documente de la Oficiul Patrimoniului Cultural Naţional).

1. Informaţii detaliate se găsesc  pe pagina de web www.customs.ro - Secţiunea „Călători”.

2. Facturi, chitanţe care să ateste provenienţa şi valoarea bunurilor cumpărate în România, licenţe şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din România (ex. documente de la Oficiul Patrimoniului Cultural Naţional).

Control pentru exportul mărfurilor cu transport rutier

Exportul de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul TIR, declaratia de tranzit si documentele insotitoare sunt prezentate la  biroul vamal de plecare/iesire pentru inchiderea operatiunii.

2. Carnetul TIR, declaratia electronica de tranzit, certificatul de omologare a vehicolului, CMR si alte documente relevante pentru marfurile exportate.

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul TIR, declaratia de tranzit si documentele insotitoare sunt prezentate la  biroul vamal de plecare/iesire pentru  inchiderea  operatiunii.

2. Carnetul TIR, declaratia electronica de tranzit, certificatul de omologare a vehicolului, CMR si alte documente relevante pentru marfurile exportate.

Marfuri exportate temporar sub acoperirea unui Carnet ATA

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul ATA, declaratia de export si documentele insotitoare sunt prezentate la biroul vamal de iesire pentru  inchiderea operatiunii.

2.  Carnetul ATA, CMR si alte documente relevante pentru marfurile exportate.

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul ATA, declaratia de export si documentele insotitoare sunt prezentate la biroul vamal de iesire pentru  inchiderea operatiunii.

2.  Carnetul ATA, CMR si alte documente relevante pentru marfurile exportate.

Marfuri exportate fara Carnet TIR sau ATA

1. Informaţii detaliate se găsesc pe pagina de web www.customs.ro –secţiunile ˝Agenţi economici-Proceduri Vamale-plasarea mărfurilor sub un regim vamal-Export˝ şi ˝e-Customs-ECS˝.

2. Declaraţie Vamală de Export(EAD), factură, document de transport (CMR), Packing List şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din România.

1. Informaţii detaliate se găsesc  pe pagina de web www.customs.ro – secţiunile ˝Agenţi economici-Proceduri Vamale-plasarea mărfurilor sub un regim vamal-Export˝ şi ˝e-Customs-ECS˝.

2. Declaraţie Vamală de Export(EAD), factură, document de transport (CMR), Packing List şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din România.

Control pentru exportul marfurilor cu transport feroviar

 

1. Informaţii detaliate se găsesc pe pagina de web www.customs.ro – secţiunile ˝Agenţi economici-Proceduri Vamale-plasarea mărfurilor sub un regim vamal-Export˝ şi ˝e-Customs-ECS˝.

2. Declaraţie Vamală de Export(EAD), factură, document de transport (CIM), Packing List şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din România.

Control  pentru exportul marfurilor cu transport maritim

 

1. Informaţii detaliate se găsesc pe pagina de web www.customs.ro – secţiunile ˝Agenţi economici-Proceduri Vamale-plasarea mărfurilor sub un regim vamal-Export˝ şi ˝e-Customs-ECS˝.

2. Declaraţie Vamală de Export(EAD), factură, document de transport , Packing List şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din România.

 

 

LA INTRAREA ÎN ŢARĂ

Control Vamal – România

Autoritatea responsabilă

Autoritatea Naţională a Vămilor(ROANV001) str. Matei Millo nr. 13, sector 1, cod 010144, Bucureşti, Romania,  www.customs.ro

Durata

Mai mult de 3 minute

Controlul mărfurilor importate de persoane

Persoane rezidente

Persoane nerezidente

1. Informaţii detaliate se găsesc  pe pagina de web www.customs.ro - Secţiunea „Călători”.

1. Informaţii detaliate se găsesc  pe pagina de web www.customs.ro - Secţiunea „Călători”.

Control pentru importul mărfurilor cu transport rutier

Importul de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul TIR, declaratia de intrare si documentele insotitoare sunt prezentate la  biroul  vamal de plecare/intrare pentru  deschiderea operatiunii.

2. Declaraţia electronica sumară de intrare, Carnetul TIR, certificatul de omologare a vehicolului, CMR si alte documente relevante pentru marfurile intrate.

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul TIR, declaratia de intrare si documentele insotitoare sunt prezentate la  biroul vamal de plecare/intrare pentru deschiderea operatiunii.

2. Declaraţia electronica sumară de intrare, Carnetul TIR, certificatul de omologare a vehicolului, CMR si alte documente relevante pentru marfurile intrate.

Marfuri importate temporar sub acoperirea unui Carnet ATA

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul ATA si documentele insotitoare sunt prezentate la  biroul vamal de intrare.

2. Carnetul ATA, documentul de transport si alte documente relevante pentru marfurile intrate.

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul ATA si documentele insotitoare sunt prezentate la  biroul vamal de intrare.

2. Carnetul ATA, documentul de transport si alte documente relevante pentru marfurile intrate.

Marfuri importate fara Carnet TIR sau ATA

1. Se întocmesc procedurile vamale pentru bunuri la străbaterea fiecărui teritoriu vamal.

2. Factură, document de transport, Declaraţie Vamală de Tranzit, Packing List şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din Romania (ex. licenţe).

1. Se întocmesc procedurile vamale pentru bunuri la străbaterea fiecărui teritoriu vamal.

2. Factură, document de transport, Declaraţie Vamală de Tranzit, Packing List şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din Romania (ex. licenţe).

Control pentru importul marfurilor cu transport feroviar

 

1. Se întocmesc procedurile vamale pentru bunuri la străbaterea fiecărui teritoriu vamal.

2. Factură, document de transport (CIM), Declaraţie Vamală de Tranzit, Packing List şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din Romania (ex. licenţe).

Control  pentru importul marfurilor cu transport maritim

 

1. Se întocmesc procedurile vamale pentru bunuri la străbaterea fiecărui teritoriu vamal.

2. Factură, document de transport, Declaraţie Vamală de Tranzit, Packing List şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din Romania (ex. licenţe).

 

 

 

ÎN TRANZIT

Control Vamal – România

Autoritatea responsabilă

Autoritatea Naţională a Vămilor(ROANV001) str. Matei Millo nr. 13, sector 1, cod 010144, Bucureşti, Romania,  www.customs.ro

Durata

Mai mult de 3 minute

Controlul mărfurilor exportate de persoane

Persoane rezidente

Persoane nerezidente

1. Informaţii detaliate se găsesc pe  pe pagina de web www.customs.ro - Secţiunea „Călători”.

2. Facturi, chitanţe care să ateste provenienţa şi valoarea bunurilor cumpărate, licenţe şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din

România (ex. documente de la Oficiul Patrimoniului Cultural Naţional).

1. Informaţii detaliate se găsesc pe  pe pagina de web www.customs.ro - Secţiunea „Călători”.

2. Facturi, chitanţe care să ateste provenienţa şi valoarea bunurilor cumpărate, licenţe şi alte documente în concordanţă cu legislaţia din România (ex. documente de la Oficiul Patrimoniului Cultural Naţional).

Control al tranzitului de mărfuri cu transport rutier

Tranzitul de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul TIR si documentele insotitoare sunt prezentate la biroul vamal de plecare (intrare) / destinatie (iesire) pentru deschiderea / închiderea operaţiunii de tranzit.

2. Declaraţia electronica sumară de intrare/iesire, Carnetul TIR, declaratia electronica de tranzit, certificatul de omologare a vehicolului, CMR si alte documente relevante pentru marfuri.

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul TIR si documentele insotitoare sunt prezentate la biroul vamal de plecare (intrare) / destinatie (iesire) pentru deschiderea / închiderea operaţiunii de tranzit.

2. Declaraţia electronica sumară de intrare/iesire, Carnetul TIR, declaratia electronica de tranzit, certificatul de omologare a vehicolului, CMR si alte documente relevante pentru marfuri.

Marfuri in tranzit temporar sub acoperirea unui carnet ATA

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul ATA si documentele insotitoare sunt prezentate la biroul vamal de plecare (intrare) / destinatie (iesire) pentru deschiderea / închiderea operaţiunii de tranzit.

2. Carnetul ATA si alte documente relevante pentru marfuri.

1. Marfurile, vehicolul, Carnetul ATA si documentele insotitoare sunt prezentate la  biroul vamal de plecare (intrare) / destinatie (iesire) pentru deschiderea / închiderea operaţiunii de tranzit.

2. Carnetul ATA si alte documente relevante pentru marfuri.

Marfuri in tranzit fara Carnet TIR sau ATA

1. Mărfurile, vehicolul, declaratia de tranzit T1 şi documentele însoţitoare sunt prezentate la biroul vamal de plecare (de intrare) / destinaţie (de ieşire), pentru deschiderea / închiderea operaţiunii de tranzit.
2. Declaratia sumara de intrare / ieşire, declaraţia de tranzit electronica şi alte documente relevante pentru marfuri.

1. Mărfurile, vehicolul, declaratia de tranzit T1 şi documentele însoţitoare sunt prezentate la biroul vamal de plecare (de intrare) / destinaţie (de ieşire), pentru deschiderea / închiderea operaţiunii de tranzit.
2. Declaratia sumara de intrare / ieşire, declaraţia de tranzit electronica şi alte documente relevante pentru marfuri.

Control pentru tranzitul marfurilor cu transport feroviar

 

1. Mărfurile, vehicolul, declaratia de tranzit T1 şi documentele însoţitoare sunt prezentate la biroul vamal de plecare (de intrare) / destinaţie (de ieşire), pentru deschiderea / închiderea operaţiunii de tranzit.
2. Declaratia sumara de intrare / ieşire, declaraţia electronica de tranzit şi documentul CIM  sau
documentul CIM ca declaraţie vamala de tranzit, în cazurile în care se utilizeaza o procedură simplificată..

Control pentru tranzitul marfurilor cu transport maritim

 

Nu se aplică

Notă : informaţii detaliate despre operaţiuni vamale, precum şi despre reglementările

legale se pot obţine de pe site-ul www.customs.ro